> >
<<
>>
<< >>

6.21.

; ([52], . 40). (25)

[53] [54]

, . . . 18,88 - 25,18 -- [54].

,

pH 4,5 9,2 [55], [53], pH 12 13.

. 6.6. pH 2--6-

. 6.6,

, 0,7, (. 7. 10). , , ,

,

,

(34), . 6.6 , , . , , , , .

, . (34) . . , . .

<< >>