> >
<<
>>
<< >>

5.19.

. , . . . , , , (21) .

, . , . (. 4.19). [181, 16 , 7080%.

, pH 4 , , , - . , . , pH 7 22. pH ;

, , .

[19] . . 5.1, , . ,

5.1. 25%- pH [19]

, -. , - , , - . , , .

<< >>